Vrienden van De Regenboog Groep

De missie en activiteiten van Vrienden van De Regenboog Groep

Stichting Vrienden van De Regenboog Groep heeft als hoofddoelstelling om de activiteiten van De Regenboog Groep te ondersteunen. Download hieronder ons beleidsplan. Voor meer informatie over De Regenboog Groep, kijk op www.deregenboog.org

De mensen achter de Vrienden van De Regenboog Groep

De drijvende kracht achter de Vrienden van De Regenboog Groep zijn de vrijwilligers en sponsoren, aangestuurd door ons bestuur. De Raad van Toezicht controleert het financiële en inhoudelijke beleid van Vrienden van De Regenboog Groep. Voor een duidelijk overzicht van de structuur van onze organisatie kunt u onze organogram raadplegen.

De leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het financiële en inhoudelijke beleid van De Regenboog Groep. Dit gebeurt op grond van vastomlijnde bepalingen die terug te vinden zijn in de statuten. Haar verantwoording is terug te vinden in het jaarverslag. Zes keer per jaar komt de Raad samen.

Voorzitter

Dhr. R. Kuiken

Per 1 maart 2011 toegetreden
Werkzaam als lid van het College van Bestuur van ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs

Huidige nevenfuncties:

 • voorzitterbestuur stichting Theologie studenten Hogeschool
 • Windesheimvoorzitter stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds
 • voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Amsterdam.
 • lid van de Raad van Toezicht van stichting IRIS - christelijk voortgezet onderwijs.

Leden

Mevr. drs M. Haandrikman AAG

Per 5 september 2013 toegetreden
Werkzaam als adviseur op het gebied van risk management.

Huidige nevenfuncties:

 • lid Raad van Commissarissen de Onderlinge van 1719
 • lid van Raad van Commissarissen van AHLM NV
 • lid van Raad van Commissarissen van Centramed BA
 • bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep

Drs. F.E. Deug

Per 5 september 2013 toegetreden
Werkzaam als Manager nationale en internationale programma's bij SANL- Aids Fonds - Stop Aids Now!

Huidige nevenfuncties:

 • lid Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool​
 • bestuurslid stichting Bouw- en Ontwikkelingsfonds De Regenboog Groep​

Dhr. M.J. Draaisma

Per 10 maart 2016 toegetreden
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten, partner (gespecialiseerd in arbeidsrecht, maatschapsrecht en andere professionele samenwerkingsverbanden) – mede-oprichter en mede-
eigenaar van dit advocatenkantoor (thans 10 advocaten, 3 partners); vanaf 2006 tot heden: managing partner;

Huidige nevenfuncties:

 • Lid NVP code commissie (NVP staat voor Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagemen en Organisatieontwikkeling – 6.000 leden), waarvan van 2007 tot 2010 voorzitter en tijdelijk ook in 2013
 • Lid raad van toezicht ASVO (basisschool)

Mevr. N. Laan

Per 14 december 2017 toegetreden
Werkzaam als adviseur, procesmanager en coach bij Krachtblauw.

Dhr. drs. E.R. Swelheim

Per 11 juli 2019 toegetreden
Werkzaam als Financieel Directeur KLM

Huidige nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Commissarissen Transavia
 • Lid raad van toezicht stichting Vrienden van De Regenboog Groep
 • Lid raad van toezicht De Derde Schinkel
 • Lid raad van toezicht Stichting Z!
 • Lid Curatorium VU Controllersopleiding (EMFC/RC)

Dhr. H. Puite

Per 14 december 2017 toegetreden
Werkzaam als zelfstandige onder de naam No Harm. Missie: vergroten van het vermogen tot compassie.
Enkele projecten:

 • Coördinator Eigen Kracht Conferenties i.o.v. Stichting Eigen Kracht Centrale
 • Spreekuur met Aandacht i.o.v. Stadsdeel Amsterdam-centrum
 • Project Naar zelfbeheer Inloophuis Czaar51 i.o.v. Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam oost
 • Meerdere projecten rond (fysieke) toegankelijkheid van openbare voorzieningen in samenwerking met en in opdracht van cliëntenbelangenorganisaties (ZIN en Cliëntenbelang Amsterdam en Onbeperkt West) en met v.o. scholen: Kan ik binnenkomen?

Huidige nevenfuncties:

 • Voorzitter Breed Interreligieus Overleg Amsterdam Oost
 • Penningmeester in bestuur Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost
 • Voorzitter van Stichting DoVo Ondersteuning Antilliaanse (ex-) gedetineerden

Dhr. E. Nazih

Per 1 augustus 2019 toegetreden
Werkzaam als Clustermanager (district manager) bij Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Huidige nevenfuncties:

 • Lid raad van toezicht stichting Vrienden van De Regenboog Groep
 • Lid raad van toezicht De Derde Schinkel
 • Lid raad van toezicht Stichting Z!

Financiële verantwoording

Voor de Vrienden van De Regenboog Groep hebben we de jaarcijfers inzichtelijk gemaakt. De stichting heeft een ANBI status.

anbi logo